Lesson 5

Text

English

Mari oon saapunu justhiin Tromsshaan. Hänele ei ole tunnettu tämä kaupunki, mutta hänestä Tromssa oon soma paikka. Hän suunittellee ette reissaa ympäri Pohjais-norjaa. Hän ođottaa, ette saađa uussii ystävii.

Mari just arrived in Tromsø. She is unfamiliar with the city, but she thinks that Tromsø is a lovely place. She plans to travel around northern Norway. She is looking forwards to making new friends.

Listen carefully to the audio:

Word list

saappuut
justhiin
tunnettu
hänestä
soma
suunitella
ette
reisata
ympäri
ođottaat

vi. to arrive (+ illative)

adv. just
adj. familiar
phr. in her opinion
adj. good, lovely
v. to plan
conj. that (+ clause)
vi. to travel
prep. around
vt. to wait, to look forward to (+ partitive) (+ 1st infinitive)