Lesson 4

Dialogue 1

English

Ensimäinen koulupäivä

A: Miksi opettelet kväänin kieltä?

B: Mie olen interesseerannu Ruijan minoriteettikielhiin, niin ko esimerkiksi kväänhiin ja saamelaiskielhiin. Mie halluun tođesti studeerata kväänin kieltä Tromssan universiteetissa.

First day of school

A: Why do you learn Kven?

B: I am interested in Norway’s minority languages, such as Kven and Sami languages. I really want to study Kven at the University of Tromsø.

Listen carefully to the audio:

Dialogue 2

English

Universiteetin kentälä

A: Kuka tuo mies oon?

B: Hän oon minun ystävä Åse.

A: Hauska tavata, mie olen Pekka.

C: Soma tutustuut sinun kans.

A: Oletko ennen ollu Tromssassa?

C: Tämä oon oikkeestaan ensimäinen kerta ette mie matkustan tähän Tromsshaan, ja tässä oon minun mielestä kokonhansa erilainen ko meiđän pääkaupunki Uslu.

On university’s football field

A: Who is that man?

B: He is my friend Åse.

A: Nice to meet you, I am Pekka.

C: I'm glad to be acquainted with you.

A: Have you ever been in Tromsø?

C: This is actually the first time that I come here in Tromsø, and in my opinion here is completely different from our capital Oslo.

 Listen carefully to the audio:


Word list

ensimäinen
koulupäivä
opetella
olla interesseerannu
minoriteettikieli
studeerata
kenttä
mies
ystävä
soma tutustuut sinun kans
oikkeestaan
minun mielestä (= minusta)
kokonhansa
erilainen
pääkaupunki

adj. first
sub. school day
vt. to acquire, learn, learn gradually (+ partitive)
vi. to be interested in (+ illative)
sub. minority language
vt. to study (+ partitive)
sub. field, court
sub. man
sub. friend
phr. I'm glad to be acquainted with you
adv. actually, in fact
phr. in my opinion
adv. completely
adj. different
sub. capital city